Investerare

Nexam Chemical erhåller patent i Japan avseende tillverkningsprocess

2017-07-12

Nexam Chemical har fått besked från det japanska patentverket att man beviljat bolagets patentansökan avseende en tillverkningsprocess av tvärbindaren EBPA.

EBPA, som Nexam Chemical marknadsför under namnet NEXIMID® 400, är en tvärbindare och kedjeförlängare som kan användas i högtemperaturapplikationer. Nexam Chemical har utvecklat en helt ny tillverkningsprocess av NEXIMID® 400 för storskalig produktion, vilken ger hög produktkvalitet till ett kommersiellt gångbart pris. NEXIMID® 400 passar väl in i den produktportfölj av tvärbindare som Nexam Chemical erbjuder, främst till högtemperaturkompositer av polyimider samt andra högtemperaturpolymerer. Patentet är sedan tidigare beviljat i Europa och USA.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF