Investerare

Affärsuppdatering av VD Anders Spetz

2016-10-03

Strategisk inriktning mot masterbatch som leveransform

I vårt fortsatta arbete mot marknaden så ser vi att det strategiska beslut som fattades, att leverera Nexam Chemicals teknologi till kunder i form av masterbatcher, var helt rätt. Under sommaren och tidig höst har vi därför lagt mycket fokus på att på noggrant utvärdera möjliga framtida tillverkare av masterbatcher. Vi har analyserat ett antal bolag utifrån deras kapacitet och förmåga. Därefter har vi gått in i djupare diskussioner med ett fåtal speciellt intressanta bolag som också fått provtillverka masterbatcher åt oss. Syftet har varit att lära känna dessa tillverkare bättre och validera deras produktionsprocesser och produktkvalitet. De masterbatcher som producerats har sedan använts för provkörningar ute hos våra kunder där resultaten överlag varit positiva. Som en konsekvens förs nu diskussioner med ett par av dessa tillverkare kring ett fördjupat strukturellt samarbete alternativt utvärderas ett förvärv.

Affärsuppdatering

Rör av polyeten

Steg för steg så rör vi oss framåt när det gäller leveranser av produkt till rörapplikationer baserade på polyeten. Hos vår befintliga kommersiella kund pågår nu en process som syftar till att öka vår leveranstakt genom att introducera Nexam Chemicals produkt till fler av denna kunds produktionsanläggningar. Parallellt så pågår tester med lovande resultat hos andra rörtillverkare.

Ambitionen är vidare att bredda vårt produkterbjudande ytterligare, detta baserat på den positiva respons vi fått från flera stora tillverkare av polyeten. Dessa aktörer levererar redan idag polyeten till rörproducenterna, men de är i behov av att uppgradera sin kvalitet. Nexam Chemicals produkter avsedda för polyeten kan nu anses färdigutvecklade och väl fungerande. Dock befinner de stora globala plasttillverkarna fortfarande i utvecklingsstadium och måste inkorporera våra produkter i sina produktrecept. Potentialen är mycket stor, men även om försäljningen kan förväntas ta fart i en relativ närtid, så ligger försäljning av stora volymer ett par år bort i tiden.

Skum av polyestrar, bl. a. PET

Som bekant så bearbetar vi alla marknadsledande skumtillverkare i världen. Efter att under en längre tid ha bedrivit nära samarbeten med dessa aktörer, så har vi lärt oss att respektive aktörs tillverkningsprocess skiljer sig åt. Vi måste med andra ord ”paketera” vår teknologi på ett unikt sätt för varje kund. Det faktum att vi nu så fokuserat jobbar med masterbatcher ger oss goda förutsättningar att leverera rätt produkt till respektive kund. De tekniska resultat vi nu uppnår är mycket goda och vi har koncept som ger våra kunder betydande egenskapsförbättringar som de har möjlighet att omsätta till konkreta värden genom att anpassa sina tillverkningsprocesser.

Högprestanda plaster

Antalet kunder som vi klassificerar som kommersiella enligt vår affärsmodell ökar stadigt. Försäljningsvolymerna är dock fortsatt relativt låga då den nödvändiga doseringen av NEXIMID® för effekt i kundens produkt är mycket låg. Det är naturligtvis positivt på sikt att vår produkt visat sig så effektiv, dock innebär det att det tar tid att bygga en betydande marknad. Högprestandaprodukterna kan appliceras i en mängd olika produkter och branscher vilket också gör att varje kunds behov av egenskapsförbättringar kan variera. Intresset är stort från ett antal företag som avser att utvärdera vår teknologi. Nya företag som vill prova våra produkter tillkommer hela tiden och tester körs igång. Dock tar varje utvärdering som bekant lång tid i anspråk från första test till kommersiell försäljning.

Utveckling

I dagarna hålls ett avslutande projektmöte inom det av Vinnova/EUROSTAR delfinansierade projektet rPET. Vid mötet kommer de företag som ingår i projektet att presentera sina resultat för representanter från bidragsgivande myndighet. Kortfattat kan konstateras att de tekniska resultaten från projektet är positiva och man har uppfyllt alla uppsatta projektmål.

I samarbete med en stor rörtillverkare så bedriver Nexam ett utvecklingsprojekt av en ny typ av rör. Resultaten är mycket lovande. Vid vår anläggning i Skottland har vi i anslutning till detta arbete utvecklat en ny tillverkningsprocess på en befintlig produkt i syfte att klara de miljökrav som vår samarbetspartner ställer. Utvärderingen av dessa försök pågår som bäst. Användningsområdena för olika rörkvaliteter är strikt reglerade och för varje ny kvalitet krävs det en myndighetscertifiering innan produkten kan lanseras på marknaden. Detta innebär att det, trots mycket goda resultat, tar tid innan en kommersiell lansering av denna nya kvalitet kan ske.

Organisation

Johan Arvidsson verkar sedan två månader tillbaks som försäljningschef för Nexam Chemical. Han har snabbt kommit in i verksamheten och aktiverat sitt breda nätverk av kontakter bland världens plasttillverkare. De direktingångar han har till dessa företag är ovärderliga för ett bolag av Nexam Chemicals storlek och öppnar de dörrar som krävs för att få sälja in en ny teknologi på en etablerad/konservativ marknad. Genom Johan har vår slimmade organisation blivit ännu mer effektiv. Nyckelfaktorer för oss är att vara välinformerade, lyhörda och ha korta beslutsvägar. Varje rekrytering är avgörande och vi avser att rekrytera ytterligare sälj- och marknadsresurser när vi identifierar rätt personer med rätt profil. Det faktum att vi sedan jag tillträdde i januari 2015 minskat antalet anställda har nu resulterat i att vi efter semestern flyttat till nya för oss bättre anpassade lokaler och en halvering av hyran.

Mässa - K 2016

Den 19 – 26 oktober pågår K 2016 i Düsseldorf, världens största mässa för plast- och gummiindustrin, som hålls var tredje år. Mässan har över 200 000 besökare från 120 länder. Vi kommer givetvis att vara på plats med flera av våra medarbetare för att träffa och göra affärer med befintliga och potentiella kunder samt knyta nya kontakter. Läs mer om mässan på K 2016.

Nyhetsbrev

Inom kort kommer vi publicera det första av ett framöver regelbundet återkommande nyhetsbrev där vi avser att beröra allt från hur organisationen arbetar till att beskriva specifika fallstudier runt kunder, teknik och applikationer, marknadstrender eller intressanta områden inom plastindustrin som är eller kan bli aktuella för Nexam Chemicals teknologier.

Anders Spetz

VD

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF