Investerare

Nyhet: Nexam Chemical får patent i Japan avseende nylonharts med MEPA.

2014-11-03

Nexam Chemical har fått besked att det japanska patentverket (JPO) har beviljat bolagets japanska patentansökan avseende tvärbindningsbara nylonharts som innehåller Nexams unika tvärbindare MEPA. Beslutet gäller från och med 2014-08-22 då patentet publicerades. Detta var ett förväntat besked i enlighet med informationen i pressmeddelande från 2014-08-12.

Ladda ner som PDF