Investerare

Compounding World skriver om Nexam Chemicals additiv i polyamider

2017-02-21

I en artikel i Compounding World´s februarinummer beskrivs hur Nexam Chemicals produkter kan modifiera polyamider.

I artikeln ”Additives lift PA to new levels” beskrivs hur additiv kan öka polyamidens potential ytterligare. Additiven kan förbättra polyamidens processbarhet och prestanda i denna mycket mångsidiga plast. I artikeln beskriver Nexam Chemicals CMO, Lars Öhrn, hur bolagets NEXAMITE®-teknologi på tre sätt kan modifiera polyamider – kedjeförlängning, kedjeförgrening och tvärbindning. Teknologin kan förbättra egenskaper som viskositet, smältstyrka och mekanisk prestanda, vilket grafer i artikeln ger exempel på. Artikeln finns att läsa i Compounding World, February 2017 (sid 23-32).

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF