Investerare

Nexam Chemical publicerar nyhetsbrev

2017-03-30

Nexam Chemical har publicerat ett nyhetsbrev på bolagets hemsida www.nexamchemical.com (http://www.nexamchemical.com/sv/Om-oss/Nyhetsbrev/).

Läs om JEC World 2017 i Paris, världens största mässa för kompositer. Läs även om REACh, EU:s kemikalielagstiftning, och hur Nexam Chemical påverkas av denna.

Nästa nyhetsbrev planeras att publiceras i maj 2017.  

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF