Investerare

Incitamentsprogram

Bolaget har för närvarande inga utestående incitamentsprogram. För tidigare incitamentsprogram se respektive beslut under årsstämmor.

Teckningsoptioner i dotterbolaget

Ursprungligen fanns tre incitamentsprogram (2009/2016, 2010/2017, 2012/2018) i dotterbolaget Nexam Chemical AB vilka totalt uppgick till 7 280 teckningsoptioner, där varje option berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i dotterbolaget. I enlighet med beslut från en extra bolagsstämma den 28 oktober 2016, har moderbolaget Nexam Chemical Holding AB förvärvat samtliga teckningsoptioner från optionsinnehavarna. Teckningstiden för dessa optioner är utgången. För mer information om optionerna hänvisas till beslut från extra bolagsstämma den 28 oktober 2016.

 

Kalender

Finansiell kalender

2019-05-07
Delårsrapport januari-mars 2019
2019-05-16
Årsstämma 2019
2019-08-20
Delårsrapport januari-juni 2019

Prenumerera

IR-kontakt

Johan Arvidsson, CEO
johan.arvidsson@nexamchemical.com
+46 (0)708-97 44 39